Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya

Nieuwsbericht ambassade

Vraagt u een verblijfsvergunning in een ander land aan, dan is er in sommige gevallen een ondersteuningsbrief nodig. Met deze brief van de Nederlandse ambassade laat u zien dat u de Nederlandse nationaliteit bezit en wat uw inkomen is. U kunt dit document in persoon of per post aanvragen. Aan het aanvragen van een ondersteuningsbrief zijn kosten verbonden.

Vanaf 22 mei 2017 verandert de procedure voor de aanvraag van een inkomensverklaring. In de nieuwe situatie wordt niet meer de handtekening gelegaliseerd onder een door u zelf opgestelde inkomensverklaring, maar verstrekt de Nederlandse ambassade een zogenaamde ‘visum ondersteuningsbrief ten behoeve van het aanvragen van een verblijfsvergunning bij de Thaise autoriteiten’.

In deze brief bevestigt de ambassade dat u verklaart een maandelijks inkomen uit Nederland te ontvangen en dat het in de brief genoemde (netto) bedrag is aangetoond door overlegging van bewijsstukken. Bewijsstukken kunnen onder meer zijn: pensioenoverzicht, loonstroken en/of jaaropgave werkgever, bewijs van betaling en/of jaaropgave van uitkerende instantie, jaaropgave Belastingdienst, bankafschriften.

Kosten 50 Euro, op dit moment 2000 Baht. Meer bijzonderheden zijn te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/thailand/nieuws/2017/05/11/inkomensverklaring-wijzigt-in-visumondersteuningsbrief

(Naschrift redactie: Voor de goede orde wijzen wij erop dat de Oostenrijkse Consul-Generaal in Pattaya tot nader order gerechtigd is op basis van dezelfde documentatie ook een dergelijke verklaring te verstrekken, zij het uitsluitend voor vervolgaanvragen. Wanneer u voor de eerste maal een zgn. ‘jaarvisum’ aanvraagt, dan is daarvoor de visumondersteuningsbrief van de Nederlandse ambassade nodig. Het kantoor van de Oostenrijkse Consul-Generaal is in het Thai Garden Resort op North Pattaya Road. Kosten 40 Euro, op dit moment 1480 Baht.)