Bestuur & Evenementencommissie

Bestuur

Per 24 april 2017 bestaat het bestuur van de Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya uit:

                                

Tina Banning-Eissing                               Alex Hamelinck

Voorzitter                                                     Vicevoorzitter

voorzitter@nvtpattaya.org                         vicevoorzitter@nvtpattaya.org

 

                                    

Peter Bruinewoud                                       Cees van Meurs

Secretaris                                                         Evenementen

secretaris@nvtpattaya.org                            evenementen@nvtpattaya.org

 

                                        

Maryse Miot                                                     Annalies Lutjen

Publicaties & Ledenadministratie                  Penningmeester

eindredactie@nvtpattaya.org                          penningmeester@nvtpattaya.org

ledenadministratie@nvtpattaya.org

 

Dit is een tijdelijk bestuur. Het predicaat ‘tijdelijk’ is van toepassing omdat ons Huishoudelijk Reglement bepaalt dat alleen de Algemene Ledenvergadering (ALV) bestuursleden kan benoemen. Het reglement bepaalt echter ook dat er bij tussentijds aftreden tijdelijke bestuursleden kunnen worden benoemd om de continuiteit te waarborgen, en dat is nu dus het geval tot de eerstvolgende ALV. De eerstvolgende ALV zal worden gehouden in januari 2018, de precieze datum wordt tijdig via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

Evenementencommissie

Van links naar rechts: Sieb, Peter, Diny en Cees.

De Evenementencommissie (EC) bestaat uit Peter Bruinewoud, Diny van Dieten, Sieb Elzinga en Cees van Meurs (voorzitter). Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie & uitvoering van evenementen binnen de daarvoor door het bestuur gestelde regels. Gezien het belang van evenementen en de budgettaire consequenties daarvan, neemt de EC uit praktische overwegingen deel aan bestuursvergaderingen.