Bestuur & Evenementencommissie

Bestuur

Per 24 april 2017 bestaat het bestuur van de Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya uit:

                                

Tina Banning-Eissing                               Alex Hamelinck

Voorzitter                                                     Vicevoorzitter

voorzitter@nvtpattaya.org                         vicevoorzitter@nvtpattaya.org

 

                                    

Peter Bruinewoud                                       Cees van Meurs

Secretaris                                                         Evenementen

secretaris@nvtpattaya.org                            evenementen@nvtpattaya.org

 

                                        

Maryse Miot                                                     Annalies Lutjen

Publicaties & Ledenadministratie                  Penningmeester

eindredactie@nvtpattaya.org                          penningmeester@nvtpattaya.org

ledenadministratie@nvtpattaya.org

Dit bestuur is tijdens de algemene ledenvergadering van 25 januari 2018 voor twee jaar goedgekeurd.

Evenementencommissie

Van links naar rechts: Sieb, Peter, Diny en Cees.

De Evenementencommissie (EC) bestaat uit Peter Bruinewoud, Diny van Dieten, Sieb Elzinga en Cees van Meurs (voorzitter). Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie & uitvoering van evenementen binnen de daarvoor door het bestuur gestelde regels. Gezien het belang van evenementen en de budgettaire consequenties daarvan, neemt de EC uit praktische overwegingen deel aan bestuursvergaderingen.